+359 98 822 7478 intensiveplus777@gmail.com

Какво дава стандартното чуждоезиково обучение в Intensive Plus

Стандартното или класическо обучение в класна стая с високо-квалифициран преподавател има само предимства. При индивидуална или полу-индивидуална форма на обучение преподавателят се съобразява изцяло с темпа на усвояване на своя ученик и съответно, при нужда, адаптира и изменя учебния материал. При обучението на малки групи – 3 до 6 курсиста – фокусът отново е върху крайната цел, а именно – свободно и леко комуникиране на чужд език, без обичайното усещане за разбиране, без говорене. Чрез обединяването на трите основни умения – четене с разбиране, писане, слушане – идва неусетно и естествено четвъртото умение – лек и свободен разговор на чужд език. Съвременната и интерактивна система с учебниците на NEW HEADWAY осигурява интересни и съвременни учебни единици, и усвояването на съответната съвременна лексика с минимални усилия.

Какво дава онлайн обучението по английски език в Intensive Plus

Онлайн формата на обучение дава свобода на учещия да избере кога да се занимае с езика и да бъде независим от други учащи. Когато обучението тече онлайн, учащите не са ограничени откъм брой учебни часове – учащите избират колко време да отделят на езика. Преподавателят може да обърне внимание изключително и само на този определени ученик и да съобрази учебния план с нуждите на конкретния учащ – тоест да даде допълнителни упражнения и/или да даде допълнителни разяснения по учебния материал. При желание от страна на учащите, могат да бъдат свалени свободни материали от сайта на Intensive и да бъдат изпращани за проверка и рецензия на преподавателите безплатно.

Ще мога ли да общувам свободно с обучението в Intensive Plus

Идеята за обучение по чужд език чрез Intensive се гради една философия, доказала се във времето – учене на текстове/разказване, слушане на музика заедно с текст и постепенно усвояване на езика по естествен път. Граматика надгражда и систематизира усвоената лексика. С обединяването на уменията – четене с разбиране, слушане, писане – естествено идва ред на свободното владеене на езика. При този начин на обучение се получава леко и свободно общуване без обичайното разбиране-без- говорене, което се получава при повечето системи за обучение.

Как да определя нивото си на владеене на езика

Безплатен тест за определяне на ниво може да се свали от заглавната страница на Intensive. Попълненият тест се изпраща на служебната поща на Intensive. Или заповядайте на място в обновените ни класни стаи на Виктор Юго 22. Тестът не е обвързващ с часове и е напълно безплатен.

Какво представляват безплатните материали

Безпратните материали качени в сайта на Intensive представляват – Граматики по английски език за 3 различни нива на формат PDF – теоритични разяснения, упражнения + ключ. Линкове към безплатни онлайн речници. Галерия с вицове и карикатури на английски за свободното време и допълнителен по- позитивен метод на учене. Флашкарти с хитри правила за учене, таблици с предлози, таблица на неправилните глаголи, схеми на фразеологичните глаголи, както и много тематично разработени схеми на свързани думи, заедно с илюстрации към тях за по-леко усвояване.

Кой стои зад онлайн курсове

Курсовете са разработени от университетски преподаватели с дългогодишен опит в сферата на обучениеята по чужд език.

Как да платя за онлайн курсовете

При определяне на ниво от преподавател на Intensive, се заплаща с дебитна или кредитна карта. Системата ви дава дава достъп до първия урок от курса. При съответното изпращане на 1вите 4 Модула до преподавател и получена рецензия, учащия получава достъп до следващите Модули до приключване на курса.

Какво представляват онлайн курсовете на Intensive Plus

Курсовете са изградени от 12 учебни единици, всяка състояща се от 1 Модул – текст с упражнения към него – граматични и лексикални, 1 Модул - обяснения на граматиката с примери на български и на английски, 1 Модул - учебна тетрадка с граматични и лексикални упражнения, 1 текст на песен с линк в Youtube.

Какъв е принципът на онлайн обучението в Intensive Plus

Ученикът изтегля безплатния тест за определяне на ниво от сайта и го изпраща по имейл на служебната поща. Преподавател на Intensive го проверява и изпраща обратно с рецензия. След това учащия заплаща такса за курс през сайта и получава достъп до първия Модул. При попълване на първия модул го изпраща на преподавателя за проверка. При получена рецензия от преподавателя, получава достъп до следващия Модул до приключване на 12те учебни единици. Накратко казано – 4 курса на обучение, всеки изграден от 12 учебни единици – всяка единица съдържа 4 Модула – текст с прилежащи упражнения, граматика теория, граматика практика, текст на песен.