+359 98 822 7478 intensiveplus777@gmail.com

Intermediate - Средно напреднали

От: Intensive-plus Дата: 12-04-2018

Intermediate - Средно напреднали Б1

Курсът е за средно напреднали ученици, вече сигурни в знанията си от предните два курса. Съдържа 12 урочни единици с грамати(ни упражнения, пояснителни бележки, както текст за четене с разбиране, и упражнения към него, и песен с текст за самостоятелна подготовка.

безплатен курс
сложност
Уроци Прогнозно време
Unit 1 15 days
Unit 2 15 days
Unit 3 15 days
Unit 4 15 days
Unit 5 15 days
Unit 6 15 days
Unit 7 15 days
Unit 8 15 days
Unit 9 15 days
Unit 10 15 days
Unit 11 15 days
Unit 12 15 days

0 лв.

Share this product